©uroš miloradović uros.miloradovic[at]pm.me

View all essays

...

Ogrnut u mantilbade
sediš
na drvetu leske.
Prekrštenih nogu,
u papučama,
ljuštiš plodove,
gutaš udice, crve
i olova za pecanje.
Krošnja je zatvor,
kontejner,
čeka za oblake.
Prekidač je slomljen
i sijalica je pregorela.
Navijaš ribu,
puštaš je u bele vode.
Autobus sedefaste puti,
porculanac,
podriguje posle dojenja.
Krećeš se ka radijatoru,
želiš da ga povrediš,
ali stativ ti stoji na putu.
Flaša se preturila,
leži,
gleda napeto kroz monokl.
Ne trepće,
flaša svevideća,
budna,
nedremana.
Flaša nedrmana.

  • ...

    Okrutni ananas. Naduti gospodar kuće, armiran kao patrijarhat. Naručuje jela, ućutkava. Zahteva apsolutnu tropsku poslušnost,od jutra puni baterije zlovolje. Traži opeglane košulje za posao, zakrpljene čarape, smišlja odmazde za hladnu i preslanu…

    Pesme

    1. Mlekarice spavaju. Posluga spava. Mesari spavaju i jagnje je još živo. Poštar crvlja ispod zamrznute zemlje, na grudima steže torbu punu pisama. Bog je fabrika stiropora. Na ulici gore devojčice u belim haljinicama, male žive buktinje. Muškarci…